Välkommen till
Skatteanalys Advokatbyrå

Advokatbyråns fokusområden är:

  • Företagsbeskattning
  • Förvärv och försäljning av företag
  • Omstruktureringar av företag och företagsgrupper
  • Företagens finansieringsformer
  • Fondstrukturer
  • Fåmansföretag
  • Incitamentsprogram
  • Taxeringsrevisioner och skatteprocesser

Läs mer om våra tjänster

Kan utdelning på preferensaktier omkvalificeras som lön?

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked den 4 januari 2019, bland annat, bedömt att utdelning på preferensaktier (s.k. spåraktier), i ett visst fall, inte kan betraktas som ersättning för arbetsprestation (d.v.s. lön).

Läs hela inlägget

Garanterad tilldelning av aktier i samband med en börsintroduktion, skattepliktig förmån

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 10 januari 2019 bedömt att nyckelpersoner, som i samband med en börsintroduktion tilldelats aktier med företrädesrätt framför allmänheten, har erhållit en skattepliktig förmån.

Läs hela inlägget

Skatterådgivning och biträde i skatteprocesser

Skatteanalys Advokatbyrå är specialiserad på företagsbeskattning, skatterättsliga överväganden i samband med förvärv och försäljning av företag, omstruktureringar av företag och företagsgrupper, företagens finansieringsformer, fondstrukturer samt beskattning av delägare i fåmansföretag och incitamentsprogram.

Advokatbyrån biträder i samband med taxeringsrevisioner och skatteprocesser.

Företagsbeskattning

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning inom företagsbeskattningens alla områden.

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar också ”second opinion”, ofta i samband med omstruktureringar och olika former av skatteplanering.

Omstruktureringar av företag och företagsgrupper

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning i samband med omstruktureringar av företag och företagsgrupper.

 

Förvärv och försäljning av företag

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning i samband med förvärv och försäljning av företag.

Företagens finansieringsformer

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning avseende företagens finansieringsformer.

Fondstrukturer

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning i samband med etablering av fonder såsom ”private equity”-fonder, fastighetsfonder, ”debt”-fonder och liknande investeringsstrukturer.

 

Beskattning av delägare i fåmansföretag

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning avseende delägares i fåmansföretag skattesituation.

Rådgivningen omfattar såväl skatteoptimering för befintliga delägare som skattemässigt lämpliga strukturer för affärsverksamhet, finansiering, ägarspridning och generationsskiften.

 

Anställdas incitamentsprogram

Skatteanalys Advokatbyrå lämnar skatterättslig rådgivning avseende incitamentsprogram för anställda i såväl marknadsnoterade företag som mindre företag och företagsgrupper.

 

Taxeringsrevisioner och skatteprocesser

Skatteanalys Advokatbyrå biträder i samband med taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Advokatbyrån biträder även i arbetet med att svara på förfrågningar från Skatteverket.

Betydande erfarenhet, personligt engagemang

lennart_03_230Advokat Lennart Larsson har arbetat som skatterådgivare sedan år 1984. Han har betydande erfarenhet av att hantera skatterättsliga frågor i praktiskt arbete och att kommunicera skatterättsliga överväganden på ett tydligt sätt.

Läs mer om Lennart Larsson

Kontakta Skatteanalys Advokatbyrå

Telefon
+46 (0)733 48 44 40+46 (0)733 48 44 40
Post- och besöksadress
LL Skatteanalys Advokatbyrå AB
Box 160
101 23 Stockholm

Vasagatan 16, Stockholm
Kungsportsavenyn 21, Göteborg