Tillbaka

Lennart Larsson

Advokat Lennart Larsson har varit verksam som skatterådgivare sedan 1984. Han har betydande erfarenhet av att lämna tydliga och användbara skatterättsliga råd inom advokatbyråns fokusområden.

Erfarenhet

  • Skatteanalys Advokatbyrå, grundare och innehavare, 2013 –
  • Advokatfirman Vinge KB (skatteavdelningen i Stockholm), delägare, 1998 – 2012
  • Enskilda Juridik (del av SEB:s investment bank), skattejurist, specialiserad på publika transaktioner, 1988 – 1998
  • Hagström & Sillén (Arthur Young, numera EY), skattejurist, 1984 – 1988
  • Tjänstgöring vid domstolar, bland annat, som kammarrättsfiskal vid Kammarrätten i Stockholm, 1978 – 1984

Utbildning

  • Lunds Universitet, jur kand, 1978