Tillbaka

Lennart Larsson

Advokat Lennart Larsson har en lång och bred erfarenhet av kvalificerad skatterådgivning.

Lennart Larsson har betydande erfarenhet av att lämna skatterättsliga råd inom advokatbyråns fokusområden. Han har genom åren i stor omfattning hanterat skatterättsliga frågor i samband med, bland annat, förvärv, försäljning och omstrukturering av allt från marknadsnoterade företag till mindre företag och företagsgrupper. Han har under lång tid arbetat med strukturer för investeringar och sedan år 2003 med fokus på svenskbaserade fonder såsom ”private equity”-fonder, fastighetsfonder och ”debt”-fonder.

Lennart Larsson har gedigen erfarenhet av att biträda i samband med taxeringsrevisioner och skatteprocesser.

Erfarenhet

  • Skatteanalys Advokatbyrå, grundare och innehavare 2013 –
  • Advokatfirman Vinge KB, delägare 1998 – 2012
  • Enskilda Juridik (del av SEB:s investment bank), skattejurist 1988 – 1998
  • Hagström & Sillén (Arthur Young, numera EY), skattejurist 1984 – 1988
  • Tjänstgöring vid domstolar, bland annat, som kammarrättsfiskal vid Kammarrätten i Stockholm, 1978 – 1984

Utbildning

  • Lunds Universitet, jur kand, 1978