Private equity

Högsta förvaltningsdomstolen har, i en dom den 24 juni 2021, bedömt att det – i en svensk private equity-struktur – finns särskilda skäl att anse att andelar i ett fåmansföretag är kvalificerade trots att bolaget till betydande del ägs av utomstående investerare.

Nedanstående video innehåller en kort presentation av Högsta förvaltningsdomstolens dom.

Video