Kan utdelning på preferensaktier omkvalificeras som lön?

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked den 4 januari 2019, bland annat, bedömt att utdelning på preferensaktier (s.k. spåraktier), i ett visst fall, inte kan betraktas som ersättning för arbetsprestation (d.v.s. lön).

I PM:en nedan finns en kortfattad redogörelse för Skatterättsnämndens förhandsbesked.