En Anstalt (med bolagsstruktur) i Liechtenstein motsvarar ett svenskt aktiebolag

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 4 mars 2020 (förhandsbesked) förklarat att en Anstalt (med bolagsstruktur) i Liechtenstein motsvarar ett svenskt aktiebolag med följd att utdelning och kapitalvinst på sådana andelar är skattefri inkomst för ett svenskt aktiebolag

I PM:en nedan finns en redogörelse för Högsta förvaltningsdomstolens dom